Община
Туризъм
Общинска администрация

Кмет

 

                                     

 

 

 

        Кмет на община Дряново
        инж. Мирослав Семов Семов

 

 

 

 

 

 

 

Мирослав Семов е роден в  Дряново. Средното си образование завършва в СОУ”Максим Райкович”, а висше във ВМЕИ Габрово, специалност „Електронна техника”. По- късно специализира във Висша  бизнес школа  към УНСС „Мениджмънт и маркетинг” и в Стопанска академия „Д. А. Ценов” Свищов „Финансов мениджмънт”. Ползва английски, руски и сърбохърватски езици. Работил е като мениджър на „Промишлена електроника - инженеринг” ООД гр. Габрово, директор магазин на МЕТРО Велико Търново, изпълнителен директор на „Йовета Глас” ЕАД - гр. София, „Мехатроника” АД гр. Габрово, мениджър разработване и консултиране по програмите на предприсъединителните фондове, както  и консултант на общински администрации и НПО за разработване и управление на проекти по национални и международни програми. Семеен, с две деца.

В периода 1999-2003 е кмет на Община Дряново. Мандатът му е оценен като един от най-успешните в България:

- 191 реализирани проекта, 25 от които по предприсъединителните фондове на ЕС.

- Привлечени почти 2, 5 пъти повече средства, сравнени с тези от бюджета.

- 6, 5 пъти увеличение на капиталовите разходи.

- Реализирани над 100 инфраструктурни обекта на стойност над 10 милиона лева, по големите от които са: изграждане и/ или започване на 6 водопровода, укрепване на 5 големи свлачища, изграждане и оформяне на централна градска част, основен ремонт на три площада и подходите към тях, изграждане на Рехабилитационен, интеграционен и спортен комплекс, основен ремонт на голяма част от пътната настилка в Общината и подменени подземни комуникации, основен ремонт, реставрация и пускане в експлоатация на 4 църкви, изграждане на над 10 големи спортни площадки, оформени със спортни игрища в паркови зони.

- Създадени 1034 нови работни места по програми за временна заетост и проект „Красива България”.

- Пет нови предприятия с персонал над 300 души. Преструктурирани и разширени осем фирми.

- За периода безработицата в Общината е от 24% е намаляла на 13,6 %.

- Подпомогнати около 1400 души в неравностойно положение.

- Увеличен повече от два пъти туристопоток.

- Осъществени са 31 срещи с посланици на други държави, в резултат на което са реализирани съвместни проекти.

- Подписани споразумения за сътрудничество с градове от Израел, Гърция, Италия.
 

Избран за кмет на община Дряново с Решение № 158-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново.

Удостоверение № 1/01.11.2015 г. за избор на кмет на община Дряново.


 Управленска програма за мандат 2015 - 2019

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново