Община
Туризъм
Местни данъци и такси - информация и обяви

Актуални размери на местните данъци и такси, и начини за заплащането им

Уведомяваме Ви, че във връзка с избягването на струпвания на хора при заплащане на местни данъци и такси - може да извършите плащане (сроковете и отстъпките се запазват същите) и чрез следните алтернативни методи :

- на касите на платежния посредник "Изипей" в цялата страна - в работното време на съответния офис (дължи се минимална такса за извършване на плащането);

- с пощенски запис  - в пощеснските станции (дължи се стандартната такса на Български пощи ЕАД);

- с банкова карта валидна в системата на Борика - чрез интернет сайта на Община Дряново в секцията "проверка и плащане на задължения за данъци и такси" (менюто е в средната част на екрана вляво от този текст)

- по банков път (в случай, че не сте получили съобщение справка за дължимите суми може да направите запитване на mdt@dryanovo.bg или на тел. 0676/75009) :

Банкова сметка:  IBAN : BG60 SOMB91308449689744; Общинска банка АД – Филиал Габрово; BIC : SOMBBGSF

Кодове за вид плащане:

Окончателен патентен годишен данък – 441400
Данък върху недвижимите имоти – 442100
Данък върху превозните средства – 442300
Такса битови отпадъци – 442400
Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 442500
Туристически данък - 442800
Глоби, санкции - 446500
Такси за административни услуги - 448007

 

Може да заплатите дължимите данъци и такси и на касата на служба "Местни данъци и такси" град Дряново, ул. "Стефан Стамболов" 32 - в работни дни от 08.30 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа. Всеки последен работен ден в края на месеца, касата на  служба "Местни данъци и такси" работи с граждани и юридически лица до 12.00 часа.

На касата на  служба "Местни данъци и такси" се приемат и извършват плащания с банкови платежни карти, издадени от български банки и доставчици на платежни услуги, като за това е нужно предварително да уведомите обслужващия ви служител.

При заплащане на цялата сума за 2021 г. до 05.05.2021 г. на данъка върху превозните средства, данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци е предвидена 5 % отстъпка.

 

 

Таблици с актуални размери на местните данъци и такси (не представлява справка за индивидуалните задължения на лицата)

 


 Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

 Данък върху превозните средства

 Патентен данък

 Туристически данък, Данък върху таксиметров превоз на пътници, Данък върху наследствата, Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново