Община
Туризъм
Контакти

Контакти

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ДРЯНОВО

КОНТАКТИ:

5370 гр. Дряново, ул. „ Бачо Киро“ №19

Офис "Обществен форум"

Телефон: 0676/72962 (вътрешен 122)

Модератор: Пенчо Пенев - 0894 603726

Помощник- модератор: Десислава Ганчева - 0894 613598

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново