Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

ОИЦ - Габрово на среща с бизнеса в Дряново

На 10 май 2016 г., Областен информационен център - Габрово ще проведе информационна среща за представяне на процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и очакваните до края на годината възможности за финансиране на инициативите на бизнеса с европейски средства.

Събитието ще се проведе от 10.30 часа в заседателна зала на Общински съвет - Дряново.

Актуалната процедура предоставя възможност на фирмите за осигуряване на добри и безопасни условия на труд, насърчаване на географската мобилност, ефективни и гъвкави форми за организация на работното време и управлението на човешките ресурси. Подобряването на качеството на работните места ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.  

По време на информационната среща, експерти от Областен информационен център - Габрово ще представят допустимите кандидати, дейности, видове разходи и очаквани резултати от реализацията на процедурата.

Проектните предложения могат да бъдат подавани само по електронен път в системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ до 14.06.2016 г., 17:30 ч.

 

ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново