Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

съгласно Решение № 113 от Протокол №12/25.04.2016 г. на Общински съвет - Дряново

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО ОТПРАВЯ ПОКАНА

До всички заинтересовани  страни за участие в общественно обсъждане по следните въпроси:

           1. Даване на съгласие за разрешаване изработването на „Проект за частично изменение за УПИ І-„зеленина” и УПИ ІІ-„за автогара” от кв. 83 и проектиране на нова улица с нови осови точки: о.т. 536а – от. 536б  с 2 бр. уширения за обществени паркинги по плана на гр. Дряново.”;

          2. Приемане на предложения от граждани и организации относно местоположението и разпределението на общинския пазар в гр. Дряново.

 

Дата и място на провеждане на общественото обсъждане -

15.06.2016 год. /сряда/ от 17.30 часа в Ритуалната зала при Община Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19

 

Общинска администрация кани всички заинтересовани лица, граждани на общината, общински съветници, кметове на населини места в общината, ръководители на фирми и медии да вземат участие в обсъждането.

 

      Предложението за ЧИ на ПУП – ПР може да се разгледа в Общинска администрация - Дряново – стая 204.

 

      Приемането на предложения и препоръки от граждани и организации относно местоположението и разпределението на общинския пазар в гр. Дряново могат да се депозират в информационния център, по телефон, както и на официалния имейл на Община Дряново dryanovo@dryanovo.bg с краен срок до 10.06.2016 г.

 

 


 Покана за обществено обсъждане

 Обяснителна записка

 Скица-предложение за изменение на ПУП

Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново