Община
Туризъм
Новини

Зам.-кметът на Дряново връчи удостоверенията на обучените по проект на КНСБ

На 13 юни в Ритуалната зала на Община Дряново заместник- кметът Деница Вачкова връчи тържествено удостоверенията на лицата обучени за помощник-възпитатели по проект „Шанс за работа - 2016” на КНСБ.
В продължение на 43 учебни дни петнадесет безработни лица от Дряново преминаха курс по ключова компетентност „Работа в екип” и  обучение по част от професията „помощник-възпитател”, специалност „помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца”. След успешно полагане на изпит по теория и практика безработните получиха удостоверения за професионална квалификация.
С това приключи първият етап на проекта - обучение, а от 20 юни две от лицата ще влязат в заетост на пълен работен ден за три месеца като помощник-възпитатели в ЦДГ „Детелина”.
„Шанс за работа - 2016”, като част от Националния план за действие по заетостта - 2016 г., се реализира за поредна година в партньорство с Община Дряново и Дирекция „Бюро по труда” - Габрово, филиал Дряново.

КНСБ
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново