Община
Туризъм
Новини

Прекъсване на движението на ППС, по автомобилен местен път свързващ село Ганчовец с път Е 85 (Дряново - Велико Търново)

Поради извършване на текущ ремонт на железен път в района на прелез на км. 153+050 в района на село Ганчовец (сп.Ганчовец) по IV-та главна ж.п. линия Русе-Горна Оряховица-Подкова от 9.00 ч. до 13.00 ч. на дата 22.06.2016 г. се налага пълно прекъсване на движението на ППС, по автомобилен местен път свързващ село Ганчовец с път Е 85 (Дряново - Велико Търново).
При възникване на природно бедствие или спешна нужда от оказване на лекарска помощ настилката ще бъде положена за преминаване на специализирания автомобил.
Организацията на движението и сигнализирането на прекъсването с пътни знаци ще бъдат извършени от нас. Отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация ще бъде Йордан Христов - ТТС (техник трансп.строителство) в жп участък Велико Търново при ЖП Секция Г.Оряховица.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново