Община
Туризъм
Общинска администрация

Заместник кметове

        

 

Ангел Ангелов

Заместник-кмет на Община Дряново

Дата на раждане: 11.03.1975 г.

Място на раждане: гр. Дряново

Телефон: 0676/72962, 71172, 71174, вътр. 102

Мобилен: 0894 603726

Електронна поща: angelov@dryanovo.bg

 

Образование:

Висше образование: Университет за национално и световно стопанство гр.София

Средно образование: ПТГ „Димитър Крусев“ гр.Дряново

Езикова подготовка:
Английски език

Професионален опит:

2008 г. - 2019 г.  Собственик и управител на търговски дружества в сферата на недвижимите имоти и възобновяемите енергийни източници

2004 г. - 2008 г. служител в Икономическа полиция гр. София

2003 г. - 2004 г. служител в Охранителна полиция гр. София

1995 г. - 2003 г. служител в Охранителна полиция гр.Дряново

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново