Община
Туризъм
Новини

Финална конференция на проект BG04-02-03-052/18.08.2015 г., „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи"

На 03 август 2016 г. от 11,00 ч., в Заседателната зала на община Дряново, ще се проведе финална конференция, във връзка с успешното приключване на проект BG04-02-03-052/18.08.2015 г., „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници“, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. На пресконференцията ще присъстват екипа за управление, изпълнителите на проектни дейности, граждани и медии.


 Прессъобщение

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново