Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора в Община Дряново

СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите

за участие в конкурса

за длъжността ДИРЕКТОР

НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

в ОБЩИНА ДРЯНОВО

                  

 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

 

ЕМИЛ КОЛЕВ КИСЕЛКОВ          

Допуснатият кандидат трябва да се яви на защита на концепция за стратегическо управление и на интервю на 12.08.2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Дряново на ул. „Бачо Киро“ № 19.


 Списък

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново