Община
Туризъм
Новини

Идентифицират непопулярни местни ресурси

През м. август в дряновската община продължава работата по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна ” на сдружение „Платформа АГОРА”. В етапа на разкриване на скрития потенциал за развитие на Общината се извършва сериозна експертна дейност, насочена към идентифициране на непопулярни и неизползвани местни ресурси и разкриване на нови възможности за развитие на дейности, свързани с алтернативен туризъм, социално предприемачество, изкуство и култура и културно-историческо наследство. В този етап ключовата роля е в ръцете на експерта Георги Петров. В продължение на няколко дни той осъществи срещи с представители на различни групи заинтересовани лица, местни власти, образование, местен бизнес, неправителствени организации, читалища, медии, млади хора и пр. Резултатът от неговата работа ще бъде да изготви доклад за анализа, който ще бъде предоставен на вниманието на „Платформа АГОРА”. Самият анализ и оценка се осъществяват  не само от проведените срещи и интервюта, а и чрез проучване на стратегическите документи за развитие на Община Дряново и отчетите за изпълнението. Оценката се извършва на основата на реални факти.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново