Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на общ.бюджет за 2015г.

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 

ЗА 2015 ГОДИНА

 

На основание чл.14 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2015г, което ще се проведе на 19.09.2016г /понеделник/ от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет Дряново

 


 Отчет на Бюджет 2015_Обяснителна записка

 Отчет на Бюджет 2015_Прил.1-5

 Отчет на Бюджет 2015_Прил.6

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново