Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Обява за конкурсна процедура за избор на 1 (един) началник екип за сформиране на областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящ социалната услуга „Приемна грижа” в Област Габрово

Oбщина Габрово в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” - ОП РЧР 2014-2020 година и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда ще проведе конкурсна процедура за избор на 1 /един/ началник екип за сформиране на областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/, предоставящ социалната услуга „Приемна грижа” в Област Габрово.


 Обявление

 Заявление

 Мотивационно писмо

 Автобиография

 Декларация

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново