Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Извънредно заседание /подписка/ на ОбС-Дряново

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 26.09.2016 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Предоставяне право на безвъзмездно ползване на общински имот (вх.№6100-129/19.09.2016г.) /Във връзка с Писмо с вх.№6100-129 от 09.09.2016г от НЧ «Върбан Р. Генчев-1924», с. Царева ливада, относно получаване на Договор за безвъзмездно ползване и управление на сградата на Читалището съгласно изискванията  за кандидатсване по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г./
    Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
    Становище: ПК „ОКМДСТ”.

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 


 Покана за изв.заседание на ОбС (Протокол №20/26.09.2016г.)

 Материали за изв.заседание на ОбС (Протокол №20/26.09.2016г.)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново