Община
Туризъм
Новини

Голям интерес предизвика трудовата борса, организирана от Дирекция „БТ“ - Габрово

На 27.09.2016 в Ритуалната зала на Община Дряново Дирекция ”Бюро по труда”- Габрово, под патронажа на кмета на Община Дряново, организира и проведе Трудова борса. Тя беше открита от госпожа Цвета Барашка- началник отдел „Посреднически услуги” на Д”БТ” - Габрово, а участниците бяха приветствани от кметът инж. Мирослав Семов.
На присъстващите представители на фирми организаторите предоставиха пакети с информационни материали по схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В Трудовата борса взеха участие 17 фирми с икономическа дейност в търговията, дървообработващата промишленост, текстилното и мебелно производство, производството на изделия от пластмаса, сладкарство и хлебарство. Присъстваха и представители на Комплекс за социални услуги - Дряново и Военно окръжие - Габрово. Представителите на работодателите направиха кратка презентация на дейността на фирмите, информираха за условията на труд и свободните работни места към момента с изискванията за наемане.
Свободни работни места заявиха „Леа Трейдинг” ООД, „А и Г Казакови” ООД, „Стринава”ООД, „Саксо БГ” ООД, „Юрипиън Бединг Къмпани” ЕАД, „Лиа” ООД. Обявени бяха нови 35 работни места за продавач- консултанти, сладкари, дърводелци, оператори на шевни машини. Фирмите „Озекс” ООД, „Паралел” ЕООД, „Хамбергер България” ЕООД и „Хлебозавод Велико Търново” АД към настоящия момент имат обявени свободни работни места за пакетировачи, машинни оператори- пластмасови изделия, машинни оператори-шиене на облекла, строителни работници, пакетировачи. Представителите на Военно окръжие- Габрово консултираха лицата, проявяващи интерес към заемане на щатни военни длъжности.
На Трудовата борса присъстваха 72 търсещи работа лица. Те осъществиха пряк контакт с работодателите. Най- голям интерес беше проявен към фирми, обявили работни места, които не изискват квалификация. С част от търсещите работа лица бяха проведени индивидуални интервюта за работа и съобразно уменията им те получиха предложения за работа.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново