Община
Туризъм
Документи за кандидатстване

Класиране на идейни предложения от Обществен форум за финансиране от община Дряново за 2016 година

К  Л  А  С  И  Р  А  Н  Е

на идейни предложения от Обществен форум за финансиране от община Дряново за 2016 година

 

Класация

Име  на  идейното  предложение

Вносител

Период  на  изпълнение  на дейности  по  идейно  предложение

І

„Автобусна  спирка“

Веселина Иванова Лазарова, с. Гостилица

до  края  на 2016 г.

ІІ

 „Изграждане  на  тактилна  пешеходна  пътека и  водещи  към  нея парапети на  кръстовище между

ЖК  „УСПЕХ“ и   ЖК „АПРИЛЦИ„

Териториална съюзна организация  на слепите,  гр.  Дряново

до  края  на 2016 г.

ІІІ

1. „Музикална  панорама  с  тримата велики“

 

2. „Лети независим“

НЧ „Развитие – 1869“

гр.  Дряново

Минка Илиева

Георгиева,  с. Скалско

до  края  на 2016 г.

 

до  края  на 2016 г.

ІV

 „Красотата е за всички“

ДВПР, с. Радовци

до  края  на 2016 г.

V

“Ремонт  на  стълбище, поставяне  на  парапет, ремонт  на  каменна стена“

НЧ „Наука -1922“ с. Зая

до  края  на 2016 г.

„Изграждане  на  детски  кът, ремонт, облагородяване и  видеонаблюдение на  зелен  кът  за  спорт  и отдих“

НЧ „Върбан Генчев –1924„ с. Царева  ливада

до  края  на 2016 г.

VІІ

„Покрив, ограда и пребоядисване  на  Релефна  карта“

МС „МОГА“, гр. Дряново

 

до  края  на 2016 г.

VІІІ

„Спорт  на  открито“

ПГИ „Рачо Стоянов„    гр.Дряново

след осигурено финансиране

ІХ

„Популяризиране на  хидрографските  обекти в  община  Дряново,  за  развитието  на  туризма“

Христофор

Николов

Христов

след осигурено финансиране

 


 Класиране на идейни предложения от Обществен форум за финансиране от община Дряново за 2016 година

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново