Община
Туризъм
Документи за кандидатстване

Класиране на идейни предложения от Обществен форум за финансиране от община Дряново за 2016 година

К  Л  А  С  И  Р  А  Н  Е

на идейни предложения от Обществен форум за финансиране от община Дряново за 2016 година

 

Класация

Име  на  идейното  предложение

Вносител

Период  на  изпълнение  на дейности  по  идейно  предложение

І

„Автобусна  спирка“

Веселина Иванова Лазарова, с. Гостилица

до  края  на 2016 г.

ІІ

 „Изграждане  на  тактилна  пешеходна  пътека и  водещи  към  нея парапети на  кръстовище между

ЖК  „УСПЕХ“ и   ЖК „АПРИЛЦИ„

Териториална съюзна организация  на слепите,  гр.  Дряново

до  края  на 2016 г.

ІІІ

1. „Музикална  панорама  с  тримата велики“

 

2. „Лети независим“

НЧ „Развитие – 1869“

гр.  Дряново

Минка Илиева

Георгиева,  с. Скалско

до  края  на 2016 г.

 

до  края  на 2016 г.

ІV

 „Красотата е за всички“

ДВПР, с. Радовци

до  края  на 2016 г.

V

“Ремонт  на  стълбище, поставяне  на  парапет, ремонт  на  каменна стена“

НЧ „Наука -1922“ с. Зая

до  края  на 2016 г.

„Изграждане  на  детски  кът, ремонт, облагородяване и  видеонаблюдение на  зелен  кът  за  спорт  и отдих“

НЧ „Върбан Генчев –1924„ с. Царева  ливада

до  края  на 2016 г.

VІІ

„Покрив, ограда и пребоядисване  на  Релефна  карта“

МС „МОГА“, гр. Дряново

 

до  края  на 2016 г.

VІІІ

„Спорт  на  открито“

ПГИ „Рачо Стоянов„    гр.Дряново

след осигурено финансиране

ІХ

„Популяризиране на  хидрографските  обекти в  община  Дряново,  за  развитието  на  туризма“

Христофор

Николов

Христов

след осигурено финансиране

 


 Класиране на идейни предложения от Обществен форум за финансиране от община Дряново за 2016 година

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново