Община
Туризъм
Общинска администрация

Секретар

   

 

       

 

           Мирослава Илиева Лилова

         Секретар на Община Дряново


 

 

 

 

Мирослава Лилова е родена през април 1955 година в гр. Дряново. Дипломира се във  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий", специалност българска филология, магистърска степен. Носител е на втора професионална квалификационна степен по български език и литература. През 1993 г. завършва специализация „Организация и управление на образованието” и придобива втора ПКС. Работи като екскурзовод в Градски исторически музей, учител по български език и литература в ОУ „Атанас Смирнов” и СОУ „Максим Райкович”. Заместник-  директор е  в ТТМ „Димитър Крусев” и помощник- директор по административната част в СОУ „Максим Райкович”. В периода 1999-2003 е  заместник- кмет на Община Дряново.  Общински съветник в мандати  1991-1999 , 2003-2007. От 1992 година е председател на Народно читалище „Развитие - 1869“. Мирослава Лилова  има редица публикации в регионални и национални издания, съавтор на книги и сборници, свързани с обществения живот на Дряново. Лектор е в обучения по придобиване на умения и постигане на активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Трявна и Дряново, както и по представянето на добри практики за прилагане на мерките по Ос 4 „Лидер“ от Програмата за развитие на селските райони. Член на екипа, разработил Стратегия за местно развитие  на МИГ“Дряново - Трявна - Земя на майстори“. Организатор на културните празници „200 години от рождението на Кольо Фичето“, Първи международен младежки фестивал „Приятелство без граници“, с участието на млади хора от България, Гърция, Италия и Израел, „Поезия и песен на Балкана“.

 

 

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново