Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Детско полицейско управление в СУ „Максим Райкович“

Започват  обученията по Националната програма „Детското полицейско управление“. В края на май т.г. на територията на Габровска област бяха създадени четири детски полицейски управления, а в Дряново то е организирано в  СУ „Максим Райкович“ и в него са включени 25 доброволци.
В следващите месеци, чрез теоретични и практически занимания, децата ще се обучават по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, с начините за оказване на първа долекарска помощ, с вредите от употребата на алкохол и цигари, ще придобият умения по детска полицейска лична защита и т.н.
Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Заложените теми и методически указания са разработени от експерти от МВР, Министерството  на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Сред основните цели на програмата са:  ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност, стимулиране на прилежност и инициативност,  повишаване доверието към полицията.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново