Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Топъл обяд e осигурен за петдесет дряновци

За първи път община Дряново кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“, финансирана по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Вече топъл обяд се приготвя за 50 жители от град Дряново, определени от  Дирекция „Социално подпомагане”. Условието е да са на месечно подпомагане по чл.9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотноживеещи хора с минимални пенсии.
Проектът ще функционира до края на април 2017 г., а за нуждаещите ще  се осигурява храна и в празнични и почивни дни.
Община Дряново е изготвила механизъм, съгласно който в случаите на нераздаден обяд на лицата от основните целеви групи, той ще се получава от семейства, подпомагани за отопление през сезон 2015-2016 г.

Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново