Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Общо събрание на ФК „Локомотив 1927“ - Дряново

П О К А Н А

Управителният съвет на ФК „Локомотив 1927“ - Дряново, свиква извънредно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 3 Ноември 2016 година /четвъртък/ от 18.00 часа в Ритуална зала на Община Дряново, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за периода 12.02 - 08.09. 2016 г.

2. Отчет за дейността на клуба за същия период.

3. Промяна в Устава на сдружението.

4. Гласуване на подадени оставки на членове на Управителния съвет.

5. Избор на ново ръководство.

6. Разни. При липса на кворум, събранието ще се проведе от 19.00 часа на определеното място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

От Управителния съвет                            Председател на ФКЛокомотив 1927” - Дряново

19.10.2016 година                                                Детелина Кьосова/Тодор Георгиев

Дряново

Емблема
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново