Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

МКБППМН организира инициатива "Есенна палитра в Дряново"

По случай традиционния есенен празник на гр. Дряново, обществените възпитатели организираха Конкурс за изработка на колаж от природни материали или рисунка на тема "Есенна палитра в Дряново". Мероприятието се проведе на 27.10.2016 г., в консултативния кабинет към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. В конкурса участваха 17 деца. Бяха отличени 1-во, 2-ро и 3-то място, а за всички имаше поощрителни награди за участие.

МКБППМН организира инициатива МКБППМН организира инициатива МКБППМН организира инициатива МКБППМН организира инициатива МКБППМН организира инициатива МКБППМН организира инициатива
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново