Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Встъпителна пресконференция по Проект „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на Община Дряново"

П  О  К  А  Н  А

ОБЩИНА ДРЯНОВО,  ДГ „ДЕТЕЛИНА”  И  СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ  - ЗДРАВЕЦ”

имат  удоволствието да Ви поканят на

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

във връзка с изпълнение на дейности по Проект „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на Община Дряново”, съгласно  Договор BG05M2ОP001-3.001-0064

 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Пресконференцията ще се проведе на

14.11.2016 г. /понеделник/ от 17,00 часа

Ритуална зала на Общинска администрация - Дряново

гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19

Покана
Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново