Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Провеждане на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

ПОКАНА

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДРЯНОВО - ТРЯВНА -

В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

 

28.11.2016 г., 17:00 часа

 гр. Трявна, ул. „А. Кьнчев“ № 33

зала „Дръзновение“ при НЧ „П. Славейков 1871“

 

 

ПРИ  ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност с наименование „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, определяне на седалището и адреса на управление, както и на предмета на дейност на сдружението, включително на допълнителната стопанска дейност на сдружението.

 

  1. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и вида дейност, която сдружението ще осъществява.

 

  1. Вземане на решение за приемане на устава на сдружението „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

 

  1. Избор на членове на Колективния управителен орган и членове на Контролния съвет.

 

  1. Избор на председател и заместник председател на КУО, измежду неговите членове и избор на председател на КС на СДРУЖЕНИЕТО.

 

  1. Други.

 Покана

Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново