Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 30 ноември

ПОКАНА

На основание Решение №207/29.11.2016г на ОбС-Дряново, във връзка с чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 30.11.2016г (сряда) от 17 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Обсъждане и приемане на решение относно допълнително предоставяне на помещения на Филиала за спешна медицинска помощ в гр. Дряново, във връзка с кандидатстване на Министерството на здравеопазването по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020г.

 

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново