Община
Туризъм
Новини

Продължава работата по Проект "Център за интегрирани услуги"

Община Дряново продължава работата по Проект “Център за интегрирани услуги” BG05M9OP001-2.002-0265-C01, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. В Дряново, проектът стартира на 12 май, като към 31.12.2016 г. Центърът работи с 51 служители – лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, предоставящи социална грижа по домовете. До края на 2016 година, в рамките на проекта, са положени грижи за 97 активни потребители, както в града, така и в малките насели места от общината.

Екипът за управление на проекта и екипът от специалисти, работещи в Центъра за интегрирани услуги, ежемесечно правят посещения по домовете на потребителите, с цел осъществяване на контрол в работата на асистентите, в спазването на месечните графици, както и за проверка на удовлетвореността на потребителите от предоставяната услуга. Центърът се обслужва от управител, социален работник, рехабилитатор, медицинска сестра и фелдшер, които осигуряват редовни медицински прегледи и рехабилитация на нуждаещите се потребители.

В Центъра за интегрирани услуги периодично се организират срещи между екипа и асистентите, с техните потребители. През месец октомври бе отслужен водосвет за здраве и благоденствие на всички ангажирани и ползващи социални услуги по проекта.

 

Продължава работата по Проект
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново