Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Предприемане на мерки по обезопасяване на комините

Уважаеми съграждани,

Във връзка със зачестилите случай на възпламенени комини в Община Дряново Ви призоваваме да предприемете мерки по тяхното обезопасяване, за да не се създават предпоставки за възникване на пожари!      Напомняме Ви, че за безпроблемна експлоатация е необходимо всяка година да се извършва профилактично почистване на комините от натрупаните сажди и измазване на отворените фуги. Това може да се случи и по време на отоплителния сезон, ако са възникнали ситуации като намаляване на “тягата”, изпускане на дим през отворени фуги и т. н.

Абсолютно е забранено принудителното възпламеняване на саждите в коминното тяло!

Горимите отпадъци и ненужните вещи, струпани в подпокривните пространства, следва да се отстранят. Те, от една страна са предпоставка за лесно възникване и разпространение на пожар, а от друга сериозно затрудняват гасителната дейност при необходимост от такава.

Нека с общи усилия, спазвайки основните противопожарни правила и норми, да намалим рисковете за нас и имуществото ни!

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново