Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016/2017 г. по начална тръжна цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище


 Обява

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново