Община
Туризъм
Новини

Неправилно паркирани автомобили и голямо количество натрупан сняг около съдовете за смет

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поради неправилно паркирани автомобили и голямо количество натрупан сняг около съдовете за смет е възпрепятствано обслужването от  сметопочистващата фирма в Община Дряново. За да  се осигурят нормални условия за работата й

Ви  призоваваме:
1.  Да спазвате правилата за спиране и престой на ППС и по възможност автомобилите да бъдат прибрани в гаражи.

2. Стопаните, наемателите, ръководителите  на фирми, учреждения, обществени организации и заведения да почистят площите около контейнерите, за да се осигури достъп на сметосъбирачната техника.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново