Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Съобщение за издадена Заповед № 31/18.01.2017 г. на Кмета на община Дряново за разрешаване изработване по частен път от и за сметка на Васил Димитров Стойков на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП - ПЗ) за урегулиран поземлен имот


 Съобщение

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново