Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Заповед № 40 от 19.01.2017 г. на кмета на Община Дряново за одобряване на проект за подробния устройствен план - план за регулация и застояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 62726.502.2 по кадастралната карта (КК) на с. Ритя


 Заповед № 40 от 19.01.2017 г. на кмета на Община Дряново за одобряване на проект за подробния устройствен план - план за регулация и застояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 62726.502.2 по кадастралната карта (КК) на с. Ритя

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново