Община
Туризъм
Новини

Извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поради зачестилите сигнали за лошото качество при извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, Ви уведомяваме:
1. Усложнената зимна обстановка, големият сняг и ниските температури, затрудняват навременното извозване на битовите отпадъци от територията на Общината.
2. След спирането на снеговалежа и овладяване на зимната обстановка, сметоизвозващата фирма работи по график, както и през почивните дни.
3. Все още има затруднения при почистване на тесните улици в града, породени от неправилно паркираните моторни превозни средства, с което се възпрепятства преминаването на специализираната техника за снегопочистване и сметоизвозване в тези участъци.
4. Предвид сложността на ситуацията са предприети и действия за ръчно обслужване на съдовете за битови отпадъци.
5. Призоваваме всички граждани да спазват правилата за спиране и престой на моторните превозни средства  и при възможност същите да бъдат прибрани в гаражи.
6. С цел осигуряване достъп на сметосъбиращата техника до съдовете за твърд битов отпадък, стопаните, наемателите, ръководителите  на фирми, учреждения, обществени организации и заведения, да предприемат действия по почистване на  натрупаният  сняг  около тях.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново