Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Отменени са чл.28 т.4 и т.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Дряново

Във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура-Габрово против чл.28 т.4 и т.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Дряново е образувано Адм.дело №191/2016г по описа на Административен съд – Габрово. С Решение №134 от 09.01.2017г Съдът отменя разпоредбите на чл.28 т.4 и т.5 от Наредбата и осъжда Общински съвет – Дряново да изплати на Окръжна прокуратура направените разноски в размер на 20 лв – такса за обнародване на съобщение за образуване и насрочване на делото в Държавен вестник. Срокът за обжалване на решението изтече на 26.01.2017г.

Съгласно разпоредбите на чл.194 от АПК съдебното решение се обнародва по начина, по който е бил обнародван подзаконовият нормативен акт, и влиза в сила от деня на обнародването му.


 Решение №134/09.01.2017г на АС-Габрово

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново