Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Поредно издание на Обществения форум

В Дряново се проведе поредното издание на Обществения форум. В началото на срещата модераторът Пенчо Пенев направи кратък отчет на взетите решения по време на форум-сесиите. Специално място бе отделено на дискусиите, касаещи предложенията на гражданите за отделяне на средства в общинския бюджет за подкрепа на местни инициативи. Стана ясно, че през 2016 г. участниците във форума са разработили общо 13 идейни предложения, като оценителите на инициативите са одобрили десет от тях. През този период е учреден и дарителски фонд, по който са набрани 3256лв., и отделно е получено едно дарение в размер на 20 000 лв. Във връзка с работата по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна” на Сдружение „Платформа АГОРА” присъстващите коментираха постъпилите предложения за промени в проекто-правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи. След обсъжданията на проекто-правилника, на последната сесия на Обществения форум, към модератора са били отправени няколко конкретни предложения. Едното касае обществения контрол над работата на Фонда. Присъстващите одобриха Настоятелство от пет члена, което ще бъде натоварено с поредица от ангажименти, свързани с постъпилите за разглеждане местни инициативи. Второто предложение утвърждава максимален размер от 90 % от общия бюджет на всяка една инициатива на исканото финансиране, като останалите 10% ще се осигуряват под формата на собствен финансов или не финансов принос. Освен това, в отделни точки бяха регламентирани всички ангажименти на експертната комисия. В бюджета на общината за 2017 г. са предвидени средства, които ще бъдат управлявани от Фонда единствено за малки инфраструктурни проекти. Сдружение „Платформа АГОРА” също предвижда финансиране на граждански идеи на проектен принцип. Предвидените от Сдружението средства ще бъдат за осъществяване на местни инициативи.  В края на сесията на Обществения форум присъстващите единодушно одобриха Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи.  


 Обществен форум

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново