Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Община Дряново, Клуб "Дебати" и МКБППМН организираха тренинг с интерактивни игри за младежи от Дряново

Обучение на тема "Програма Дебати - занимателна и интелектуална игра" преминаха ученици от IX-ти до XII-ти клас при СУ "Максим Райкович". Мероприятието се проведе на 4-ти и 5-ти февруари в Хижа "Бачо Киро", Дряновски манастир. Основна група на тренинга бяха ученици членове на Клуб „Дебати” към дряновското средищно училище. Клубът е сформиран в началото на учебната 2016/2017 година и работи по проект на МОН „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични  знания, умения и компетентности.”/Твоят Час/

Целта на тренинга бе да се формират знания, относно ефективно участие в дебат, да се изградят  нагласи за критично мислене, публично представяне, аргументация и защита на тези. Методът на обучението бе  тренинг - учене на база собствен опит и опита на другите, чрез интерактивни игри, беседи и дискусии.

В рамките на тренинга, учениците разработиха теми, свързани със собствените им проблеми: взаимоотношения родители-деца, обучението в училище, приятелството, тормоза над деца, любовта и др. Организирани бяха два дебата, формат „Карл Попър” /трима срещу трима/.    

Проведеният тренинг бе доказателство, че неформалното образование стимулира и мотивира младите хора да се усъвършенстват и да бъдат успешни. Партньорството на Община Дряново, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни непълнолетни и СУ „М.Ракович” ще продължи, чрез организиране на съвместни събития, полезни за родители, учители и ученици.

Ето и отзиви на някои от участниците:

Мирослав Стойчев - ХІІ клас: „Моите впечатления са, че тренингът е ефективен метод на обучение, който създава приятна атмосфера и съчетава добре работата със забавлението. Определено научих много и бих искал подобни занимания да се провеждат по-често”.

Аврора Славова - ІХ клас: „Обучението беше полезно, запознахме се със същността на дебата, обсъждахме авторски речи, имаше развлекателни игри. Цялата обстановка бе приятна. Ако има други обучения бих се включила с голямо желание”.

Пламен Димитров - Х клас:  ”Искам да благодаря, че бях поканен  на това обучение. За мен всичко беше много интересно. Радвам се, че имах възможност да участвам в дебат,научих и за кръстосания разпит и за много други теми.Намерих и нови приятели. Мисля,че ако има следващи обучения трябва да бъдат три дена.”

Община Дряново, Клуб Община Дряново, Клуб Община Дряново, Клуб Община Дряново, Клуб Община Дряново, Клуб Община Дряново, Клуб Община Дряново, Клуб Община Дряново, Клуб Община Дряново, Клуб
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново