Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Прекратява изискването на удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП

Във връзка с разпоредбите на чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК и на чл. 36, ал. 6 от АПК, както и предвид създадените възможности за заявяване и получаване на услугата по всички възможни начини Общинска администрация Дряново прекратява изискването на удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП и ще ги набавя по служебен път от органите по приходите (НАП и Агенция "Митници").

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново