Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.12.2016 г.


 Справки към тримесечен отчет (Дата на качване: 28.02.2017)

 Натурални показатели (Дата на качване: 28.02.2017)

 RA - СЕС (Дата на качване: 28.02.2017)

 KSF - СЕС (Дата на качване: 28.02.2017)

 K 33 IV тримесечие (Дата на качване: 28.02.2017)

 DMP - Други международни програми (Дата на качване: 28.02.2017)

 DES - Други средства от Европейския съюз (Дата на качване: 28.02.2017)

 К33 - Чужди средства (Дата на качване: 28.02.2017)

 Капиталови разходи (Дата на качване: 28.02.2017)

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за IV тримесечие на 2016 (Дата на качване: 28.02.2017)

 Баланс IV тримесечие 2016 (Дата на качване: 28.02.2017)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново