Община
Туризъм
Читалища

НЧ "Развитие-1869" - гр. Дряново

Град Дряново не остава далеч от просветната вълна на Възраждането. През 1869 година е основано Народно читалище “Развитие”. В началото читалището е брояло 106 редовни членове, сред които в историята остават имената на първите дарители: х. Пенчо п. Георгиев, отец поп Трифон П. п., Стойчо Станев, Пенчо Колев, Стане Ганев, Стоян Бобев, Боби Иванов, Доси Пенев, Генчо х. Генчев, Никола Станев, Атанас Симеонов и други. Читалището води своето начало от създадената през 1863 година библиотека на дружество „Съгласие”. И днес тя продължава традициите с периодичното попълване и обновяване на фонда, със закупуването на литература и дарения от фирми и граждани. Общият фонд е 83 000 тома. В момента библиотеката е включена в Програма „Глобални библиотеки”, от където получи 5 компютърни конфигурации, мултимедийна техника и мултифункционално устройство за работа с читателите. През годините там не e прекъсвало организирането на срещи за дряновци с наши и чужди автори на книги. Ежемесечно се провеждат детски тържества, литературни четения, творчески портрети, паметни вечери, отбелязват се годишнини и други. Това е една от основните дейности с цел популяризиране на книгата и възпитаване в любов към нея. Библиотеката е любимо място за много хора, не само защото там се докосват до тайнството на книгата, а и затова, защото помещенията са ремонтирани, приветливи и отоплени през зимния сезон.

Едно от основните направления, върху които работи читалището, е да съхранява традиционните си дейности, а другото - да отговаря адекватно на съвременните потребности на местната общност. Днес в него успешно работят и се развиват следните самодейни формации: клуб по народни танци, Детско юношески танцов състав “Балканджийче” с две подготвителни групи, Смесен камерен хор за школувано пеене, Дамска вокална група “Стринавско ехо” за стари градски песни, Дамска вокална група за народни песни, клуб „Приятели на Русия”, литературен клуб „Атанас Смирнов”.

Към читалището работи Детска школа по изкуствата. Школата предоставя на родителите и децата правото на избор в различни обучителни курсове. Ежегодно в нея се обучават над 80 деца в класовете по класическа китара, акордеон, пиано (два класа), изобразително и приложно изкуство, художествено слово. Към школата е създадена детска вокална група „Дряновчета”. Преподавателите притежават необходимото образование и квалификация. Тяхна е заслугата най-талантливите момичета и момчета ежегодно да печелят Национални и Международни отличия. 

Паралелно с традиционните дейности, през последните години читалището предлага на местната общност и нови услуги. Създадени са Интернет център и CISKO – академия, където се извършват обучителни курсове за деца и възрастни. Ежегодно в него се обучават средно 40 души. Завършилите академията и положилите успешно изпити получават сертифициран документ. Центърът предлага всички видове печатни и запис-услуги. 

Читалището разполага с ремонтирана и оборудвана 50 местна кинозала. През летния сезон периодично се предлагат филми за деца и възрастни. Желаещи да ползват залата за провеждане на мероприятия, могат да сторят това, след предварителна заявка. Традиционни за читалището са културните празници “Балканът пее и разказва” и “Поезия и песен на Балкана”, както и периодичното провеждане на изложби, концерти и спектакли за деца и възрастни. Чрез тях се популяризират традиционни и нови творби на български композитори, хореографи, писатели, поети, художници и приложници. НЧ „Развитие-1869” , съвместно с Министерство на образованието обявяват литературен конкурс за написване на стихотворение на името на Атанас Смирнов. Наградите се осигуряват от читалището. От 1 януари 2009 година читалището предлага на дряновци и социални услуги, за които има издаден лиценз. Създаден е Център за обществена подкрепа, където се реализират социални дейности в полза на децата и семействата в риск. Капацитетът на Центъра е 15 ползватели. Специалисти обучават желаещите да станат приемни родители.

Изключително силна страна на читалището е работата по донорски проекти и програми. Тяхното финансиране е както следва:
2014 г. Обновяване на сценичното осветление – Министерство на културата - 2 300 евро.
2014 г. Програма „Аз мога повече„ - МТСП – 1 800 евро.
2013 г. Отпечатване на книгата „Писма на Атанас Смирнов до Николай Димков„ - Министерство на културата – 500 евро. 
2012 г. „Традициите и съвременността- мост към приятелството” , Програма „Младежта в действие” – 17 100 евро. 
2013 г. Програма „Аз мога повече„ - МТСП – 7 000 евро.
2012 г. Програма „Аз мога повече„ - МТСП – 5 600 евро.
2011 г. Активни граждански общности чрез читалищата в България, Фондация „Америка за България”, Платформа „Агора” – 4 000 евро.
2010 г. Програма „Глобални библиотеки” – ПРООН, Фондация „Мелинда и Бил Гейтс”, Министерство на културата – 8 500 евро.
2008 г. „За децата от Дряново- нови възможности за обучение и интеграция” , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”– 20 000 евро.
2007 г. „Помощ за талантливите дряновски деца”, ШАРС, Община Дряново – 8 165 евро.
2006 г. „Дом за нашите деца”, Програма ФАР, – 68 301 евро.
2005 г. Ремонт на покрив - МРРБ – 4 674 евро.
2005 г. „Младежка територия в Дряново„ -МРРБ - 4 692 евро.
2005 г. “Вълшебната стая”, Фонд „13 века България” – 1 750 евро.
2004 г. “Народно читалище “Развитие” – в помощ на младите хора от Дряново”, Програма ФАР – 36 648 евро.
2003 г. Изграждане на Културно образователен център “Дряново в новия век” – Модул Кинозала, ШАРС – 34 157 евро.
2003 г. Културните дейности в полза на дряновци и лицата в неравностойно положение, ШАРС – 4 866 евро
2003 г. Корупционните практики в процеса на управление на общинската собственост. Прозрачност на търговете , Фондация „Отворено общество” – 1 000 евро.
2002 г. – Изграждане на Интернет център, ПРООН, Програма МАТРА на правителството на Холандия, ААМР, Министерство на културата – 38 856 евро.
2002 г. – „Добре дошли, скъпи гости, коледари” – Министерство на културата – 250 евро.
1996 г. Традиции и съвременност – концертни изяви на ПТА “Балкан” в българските градове и села от Украйна и Молдова, Фондация „Отворено общество” – 10 000 евро
1994 г. “Фолклорната традиция – опора на българщината” – концертна програма, изнесена от танцови колективи в българските села в Бесарабия, Фондация „Отворено общество” – 10 000 евро.

Народно читалище „Развитие-1869” е дългогодишен член на Съюза на народните читалища, на Асоциация „Съвременни читалища”, на CIOFF – България и на Областен съвет на народните читалища - Габрово.
През 2011 г. читалището получи Почетна значка „Златна книга",   изработена с 24-каратово злато с формата на отворена книга и „Златен печат за Европейски мениджмънт в културата". Наградата е присъдена на читалището от Съвета на Eвропейската научна и културна общност, официално представителство на уникалните селища в Европа,  за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към развитието на българската култура. Като носител на отличието Народно читалище „Развитие-1869" се презентира пред  международните институции и донори, в търговските центрове в европейските столици и в градовете, притежаващи почетен статут на уникални европейски селища. 

Контакти:
гр. Дряново, Община Дряново
ул. „Ст. Стамболов“ № 32
Председател: Мирослава Лилова
Секретар: Антоанета Ставрева, тел. 0878974838

Website: malta-dryanovo.alle.bg
Facebook group: facebook.com/groups/razvitie1869

НЧ
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново