Община
Туризъм
Акценти

Общински конкурси за деца и ученици, по случай 180-та годишнина от рождението на Васил Левски

ОБЩИНА ДРЯНОВО И ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

       в чест на 180-годишнината от рождението на великия българин, идеолог и ръководител на Българската национална революция, Апостола на свободата Васил Левски,

ОБЯВЯВАТ:

Общински конкурси за деца и ученици:

І.   За написване на стихотворение, разказ и есе  на тема „Моят Левски”:

·        Възрастови групи: V – VІІ клас, VІІІ – ХІІ клас

·        Срок за предаване: 20.04.2017 г.

·        Изисквания: Произведенията се предават електронно или на хартиен носител (размер А4) на класните ръководители, заедно с 3-те имена, училището и класа на ученика. От училището се организира съхраняването им в електронен вид. Всички произведения от съответното училище се предават в Община Дряново на хартиен носител или по електронен път на ел. адрес: dryanovo@dryanovo.bg или dzhedzheva@dryanovo.bg, до 25.04.2017 г.

·        Във всяка от групите, за всеки вид творба, ще бъдат присъдени награди за І, ІІ и ІІІ място, както и поощрителни награди.

 ІІ.    Рисунка и постер на тема, свързана с живота и дейността на   Васил  Левски:

·        Възрастови  групи:
За рисунка: деца от ДГ „Детелина”, ученици от І – ІV клас,

За рисунка и постер: V – VІІ клас, VІІІ – ХІІ клас.

·        Срок за предаване: 20.04.2017 г.

·        Изисквания: Произведенията се предават на класните ръководители и педагозите в детската градина. От училището/детската градина се организира изпращането им  в Община Дряново и се предават на хартиен носител или по електронен път на ел. адрес: dryanovo@dryanovo.bg или dzhedzheva@dryanovo.bg, до 25.04.2017 г.

·        Във всяка от групите, за всеки вид творба, ще бъдат присъдени награди за І, ІІ и ІІІ място, както и поощрителни награди.

 ІІІ.  Конкурс за декламаторско изкуство „Нужен си ни и днес, Апостоле” :

·        Възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІ клас.

·        Срок за провеждане: 08.05.2017 г.

·        Място на провеждане: Ритуална зала на Община Дряново.

·        Изисквания: Заявки за участие в Община Дряново се предават от преподавателите, определени от директора на училището, до 02.05.2017 г.

·        Във всяка от групите ще бъдат присъдени награди за І, ІІ и ІІІ място, както и поощрителни награди.

Оценяването на литературните и художествените произведения, както и на декламаторските умения, ще се извърши от компетентно жури. Награждаването на победителите в конкурсите ще се проведе на 08.05.2017 г. 

Общински конкурси за деца и ученици, по случай 180-та годишнина от рождението на Васил Левски
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново