Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Мобилна лаборатория за контрол на качеството на атмосферния въздух

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В периода от 01.03.2017 г.  до 15.03.2017 г.,   мобилна лаборатория  за контрол на качеството на атмосферния въздух към Изпълнителната агенция по околна среда ще извърша първото, от плануваните четири за 2017 г., замервания за установяване качеството на атмосферния въздух на територията на град Дряново.  Мобилната лаборатория отговаря изцяло на изискванията на Европейското законодателство в областта на контрол качеството на атмосферния въздух.

Ще бъдат измерен следните замърсители:

 • Въглероден оксид – CO;
 • Серен диоксид - SO2;
 • Азотен оксид – NO;
 • Азотен диоксид – NO2;
 • Озон – O3;
 • Фини прахови частици под 10 µ  - PM10

Както и следните метео параметри:

 • Температура;
 • Влажност;
 • Слънчево греене;
 • Скорост на вятъра;
 • Посока на вятъра.

Резултатите от измерванията за първото полугодие, ще бъдат обявени след 10 юли 2017 г.

Мобилна лаборатория
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново