Община
Туризъм
Акценти

Младежки конкурс за възрожденска песен "Вятър ечи, Балкан стене"

ЕЖЕГОДЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКА ПЕСЕН „ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН СТЕНЕ“

ЦЕЛИ: Разпалване на родолюбиви чувства, издигане на националното самочувствие и самосъзнание, популяризиране на българската възрожденска песен, откриване и изява на млади таланти в певческото изпълнителско изкуство.

РЕГЛАМЕНТ:

I.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1.   В конкурсната програма могат да участват индивидуални изпълнители, дуети, триа, квартети и хорове до 15 души, разделени в три възрастови групи:

I група – деца  до 11 години

II група – деца от 11 до 16 години

III група – деца  над 16 години

2.    Времетраене на изпълненията -  5 минути

3.    Съпровод:

-      Инструментален съпровод на живо;

-      Качествен синбек;

-      Без съпровод /А капела/;

Забележка: Звуковият носител на синбек може да бъде диск или флаш памет.

Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците.

II.    ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:

1.    Участниците във всички категории и групи ще бъдат оценявани от професионално жури

III.   КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1.  Подбор на репертоара, съобразно възрастта

2.  Инотация, вокална техника и художественост на изпълнението

3.  Сценична реализация – артистичност, хореография, костюми

IV.    НАГРАДИ:

  1. Награда на Кмета на Община Дряново – статуетка и парична награда от 100 лв.
  2. Награда за най-млад участник
  3. Награда за I-во място на  изпълнители от І-ва възрастова група:

-      индивидуален изпълнител – 50 лв.

-      певческа формация – 50 лв.

4.  Награда за I-во място на  изпълнители от IІ-ра възрастова група:

-      индивидуален изпълнител – 50 лв.

-      певческа формация – 50 лв.

5.   Награда за I-во място на  изпълнители от ІIІ-та възрастова група:

-      индивидуален изпълнител – 50 лв.

-      певческа формация – 50 лв.

6. Грамоти за индивидуални изпълнители и формации за  всяка възрастова група

Организатор: Община Дряново
Дата и място на провеждане: 13.05.2017 г., Дряновски манастир
Откриване: 10.00 ч.

V.      ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 30.04.2017 Г.

Адрес:  гр. Дряново 5370, ул. „Бачо Киро“ № 19
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
тел. 0676/7 29 62/в. 119

 

 

Младежки конкурс за възрожденска песен Младежки конкурс за възрожденска песен

 Заявка за участие (Дата на качване: 13.03.2017)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново