Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за работно място в Общинска администрация - Дряново

Общинска администрация Дряново обявява свободно работно място за длъжността младши експерт в дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост”, на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ.

Кандидатите трябва да имат завършено икономическо, техническо или юридическо  образование.

Подборът между кандидатите ще се извърши по документи и чрез събеседване.

Документи за кандидатстване:
- Искане по образец
- Приложения: автобиография, диплома за завършено образование, копие на лична карта/

 Документи ще се приемат всеки ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа в Информационния център на Община Дряново /ул.”Бачо Киро” № 19/.

Срок за подаване на документи: 31.03.2017 година


 Искане

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново