Община
Туризъм
Читалища

НЧ "Денчо Славов-1900" - с. Ганчовец

НЧ „Денчо Славов 1900” е учредено през 1900 година. 
Основната му цел е да създава, оказва и разпространява духовни ценности, да възпитава и утвърждава национално самосъзнание, да осигурява достъп до информация, да запазва, обогатява и развива народните обичаи и традиции, да разкрива творческите способности и да задоволява културните потребности на хората.

През годините читалището е спечелило доверието на хората. То е не само традиционна културно-просветна организация, но и съвременна гражданска организация, призвана да обхване в себе си най-широк кръг от населението, като основна клетка на културата в селото. Читалището поддържа общодостъпна библиотека с 9583 библиотечни единици с присъщите и библиотечно-информационни дейности.

В читалището функционират:
- танцов състав;
- женска певческа група;
- коледарска група;
- лазарки;
- клуб „Тенис на маса”;
- клуб „Приложно изкуство”;
- клуб „Български традиции и обичаи”;
- „Дамски клуб”;
- клуб „Приятели на книгата”

Ежегодно се провеждат кинофестивал „Киномагия” и фестивалът „Ракия-магия”, които се радват на присъствието на хора от цялата страна. Традиция е в читалището да гостува „Локация-център” където си дават среща и обменят опит отделните читалища.

Контакти:
с. Ганчовец, ул. "Христо Дряновски" 1, общ. Дряново
Председател: Димитър Богданов, тел.0878455064
Секретар: Надежда Димкова, тел. 0886660735 

НЧ
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново