Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за 2017 г.


 отчет м.02.2017 RA (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.02.2017 KSF (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.02.2017 K33 (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.02.2017 DMP (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.02.2017 DES (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.01207 RA (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.01207 KSF (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.01207 K33 (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.01207 DMP (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.01/2017 ДЕС (Дата на качване: 27.03.2017)

 отчет м.2.2017г./ 20.03.2017г. (Дата на качване: 24.03.2017)

 отчет м.01.2017г./ 20.03.2017г. (Дата на качване: 24.03.2017)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново