Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново /приемане на решение чрез подписка/

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 06.04.2017 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за начина на гласуване в извънредно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-02-0788/08.03.2017г (вх.№2100-2/22.03.2017г)
    Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
    Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново (Протокол №33/06.04.2017г)

Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново