Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване до 31.03. 2017 г.


 Очаквано задължение (Дата на качване: 12.04.2017)

 отчет м.03.2017 DES (Дата на качване: 12.04.2017)

 отчет м.03.2017 DMP (Дата на качване: 12.04.2017)

 отчет м.03.2017 КЗЗ (Дата на качване: 12.04.2017)

 отчет м.03.2017 KSF (Дата на качване: 12.04.2017)

 отчет м.03.2017 RA (Дата на качване: 12.04.2017)

 Справка за просрочени вземания (Дата на качване: 12.04.2017)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново