Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-обучение на ученици от Дряново

На 3 май, в Консултативния кабинет в Дряново, се проведе информационна обучителна среща, на тема “Младите хора на Дряново – МОГАТ!“, организирана от Община Дряново и Информационно-консултантски център (МИКЦ) – Габрово.  В тренинга участваха 24 ученици от СУ „Максим Райкович“ и ПГИ „Рачо Стоянов“. Целта на срещата бе младежите да се запознаят с възможностите за информиране, консултиране, обучение, предлагани от МИКЦ и формулиране на интересите и приоритетите на младежката общност в града. Мероприятието бе разделено на два тематични модула – „Мен ме бива в …“ и „На мен ми пука за …“, с които младежките работници от ИМКА помогнаха на младежите да определят своите силни страни, уменията, които искат да развиват, както и техните приоритети, свързани с личностното им развитие.

Участниците в срещата разказаха за своите интереси умения и споделиха мнения относно формалното и неформалното образование.

Проект „Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово“ се осъществява от Сдружение ИМКА – Габрово, с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по национална програма за младежта 2016-2020.

Сдружение ИМКА има за цел да подпомага децата и младите хора в тяхното развитие, така че те да реализират пълния си потенциал. Организацията стимулира младежката активност, доброволчеството и детското и младежко участие на местно, регионално и национално ниво.

Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-обучение на ученици от Дряново Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-обучение на ученици от Дряново Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-обучение на ученици от Дряново Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-обучение на ученици от Дряново Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-обучение на ученици от Дряново Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-обучение на ученици от Дряново
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново