Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 15 май

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 15.05.2017 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Дряново за 2017г (вх.№0700-34/30.03.2017г)
    Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
    Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

 

 


 Материали за изв.заседание на ОбС (Протокол №35/15.05.2017)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново