Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Протест от Окръжна прокуратура - Габрово против чл.1 ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Дряново

На 10.05.2017г в ОбС-Дряново е внесен Протест от прокурор при ОП-Габрово, против чл.1 ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Дряново (приета с Решение №178/21.10.2008г на ОбС-Дряново). На основание чл.16 ал.1 т.1, чл.185, чл.186 ал.2 и чл.191 ал.2 от Административно-процесуалния кодекс с протестът се иска отмяна или прогласяване на нищожност на посочения текст от Наредбата поради противоречие с чл.3 от Закона за пътищата.

Протестът е изпратен до Административен съд - Габрово, Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал. 1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.


 Протест от ОП-Габрово

 Наредбата за управление на общинските пътища в община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново