Община
Туризъм
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 19 юни, понеделник, 15 часа

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-36/14.06.2017г.

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №299/26.05.2017г на ОбС,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 19.06.2017г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Решение №299/26.05.2017г на ОбС-Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново