Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Кметът на Община Дряново върна за ново обсъждане Решение №302 от Протокол №38/28.06.2017г на Общински съвет – Дряново

На основание чл.45 ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на община Дряново инж.Мирослав Семов върна за ново обсъждане в общинския съвет Решение №302 от Протокол №38/28.06.2017г на съвета с искане решението да бъде отменено като нецелесъобразно и незаконосъобразно.

Съгласно разпоредбите на чл.45 ал.7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.


 Предложение на кмета на общината инж.М.Семов за връщане за ново обсъждане на Решение №302 от Протокол №38/28.06.2017г на ОбС-Дряново

 Предложение от председателя на ОбС Т.Георгиев за промяна на Решение №302 от Протокол №38/28.06.2017г на ОбС-Дряново

 Текст на Решение №302 от Протокол №38/28.06.2017г на ОбС-Дряново

 Извадка от ЗМСМА и Правилника на ОбС-Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново